Nuvarande position

Efter pensioneringen 2008 är Ove Bring professor emeritus på Stockholms Universitet och Försvarshögskolan (FHS). Han är ledamot av FHS folkrättsliga ämnesråd och styrelseledamot av Raoul Wallenberginstitutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt (Lund). På Stockholms Universitet leder han, tillsammans med advokaten Percy Bratt, en internordisk rättegångstävling om mänskliga rättigheter för juris studerande. Detta sker inom ramen för kursen Praktisk Europaprocess, den så kallade PEP:en.

Han är sedan sin tid på UD ledamot av UD:s Folkrättsdelegation, ett organ som samlar experter från såväl Regeringskansliet som andra samhällssektorer för att diskutera främst humanitärrättsliga frågor. Han är ledamot av den Permanenta skiljedomstolen i Haag sedan 1999, vilket innebär att han är listad som tillgänglig för skiljedomsuppdrag. Han är sedan flera år ordförande för den svenska avdelningen av International Law Association (ILA) och är därmed ”Member of the ILA Executive Council” i London. Han är vidare ”member” av det i San Remo baserade International Institute of Humanitarian Law. Sedan 2002 är han ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Han är vidare ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och korresponderande ledamot av Kung. Örlogsmannasällskapet (KÖMS).

Ove Bring är innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation.