Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Ny bok: Anfallskrigens argument. Konsten att rättfärdiga våld, Historiska Media 2022.

Senaste debattinlägg: ”Att dra tillbaka erkännande skulle innebära ny praxis”, DN Debatt den 14 oktober 2023.

Senaste artiklar: ”Ryssland och Ukraina: kriget i svensk debatt”, med Henrik Salander i Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift, Nr 2/23.

“Clausewitz och folkrättten”, Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift, Nr 1/2023.

Utmärkelser: Martin H:son Holmdahls pris i mänskliga rättigheter, Uppsala universitet, 9 oktober 2023.

Ålands självstyrelses jubileumsmedalj, utdelad av Ålands landskapsregering för framstående insatser kopplade till Ålands folkrättsliga ställning, Mariehamn den 17 november 2022.

H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Tidigare böcker: Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola, Medströms Bokförlag 2020.

Internationell rätt och moral. Blandade texter under strecket, CKM Förlag 2020.

Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Tidigare artiklar: “Varför Putin och andra börjar krig”, MänskligSäkerhet.se, December 2022.

“Ukrainakriget i folkrättsligt perspektiv”, MänskligSäkerhet.se (Del I & Del II)  Oktober 2022.

“Kommer krigets lagar att överleva Butja?” Under strecket, SvD, den 9 april 2022.

“Konsten att få ett anfall att se ut som försvar”. Om krigsutbrott. Under strecket, SvD, den 23 februari 2022.

“Sant och falskt om de svenska eftergifterna”. Om andra världskriget. Under strecket, SvD, den 3 januari 2022.

“Estoniarättegången: Juridiskt feltramp i havsrättslig materia”, Tidskrift i sjöväsendet (TIS), Nr 4 2021.

Replik till Mark Klamberg om sedvanerätt i svensk lagstiftning om krigsförbrytelser, Tidskriften Advokaten, nummer 7 2021.

“Dold agenda blev Hammarskjölds död”, Under strecket, SvD, den 6 oktober 2021. En längre version, ”Vit makt i det svarta Afrika”, återfinns här

“Baltutlämningen var juridiskt onödig”, Under strecket, SvD den 25 januari 2021.

“Mål om krigsförbrytelser. Domstolarna saknar en hållbar och konsistent linje”. Tidskriften Advokaten nummer 7 2020.

“Spionen från London som dog i Moskva”, Under strecket, SvD, den 28 september 2018;

“Idag vet spionerna för mycket för sitt eget bästa”, Under strecket, SvD, den 27 augusti 2018.

“Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad”, DN Debatt den 19 december 2017.

“Kulturella krigsbyten och folkrättslig utveckling”, Svensk Juristtidning Nr 4 2017.

“Mänskliga rättigheter i Konfucius anda”, Under strecket, SvD, den 10 januari 2017.

“The Notion of Human Rights and the Issue of Cultural Relativism” in Crawford & Others (Eds), The International Legal Order, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden/Boston 2017.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

Foto: Pawel Flato