Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Senaste framträdande: Presentation den 29 oktober 2020 på Svenska FN-förbundet av boken “Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola”.

Senaste artiklar: ““Baltutlämningen var juridiskt onödig”, Under strecket, SvD den 25 januari 2021.

“Mordkommandon från Moskva måste bemötas”, tillsammans med Henrik Salander på SvD Debatt den 24 december 2020.

“Mål om krigsförbrytelser. Domstolarna saknar en hållbar och konsistent linje.” Tidskriften Advokaten, nummer 7 2020.

Senaste böcker: Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola, Medströms Bokförlag 2020.

Internationell rätt och moral. Blandade texter under strecket, CKM Förlag 2020.

Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Tidigare artiklar: “Spionen från London som dog i Moskva”, Under strecket, SvD, den 28 september 2018;

“Idag vet spionerna för mycket för sitt eget bästa”, Under strecket, SvD, den 27 augusti 2018.

“Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad”, DN Debatt den 19 december 2017.

“Kulturella krigsbyten och folkrättslig utveckling”, Svensk Juristtidning Nr 4 2017.

“Mänskliga rättigheter i Konfucius anda”, Under strecket, SvD, den 10 januari 2017.

“The Notion of Human Rights and the Issue of Cultural Relativism” in Crawford & Others (Eds), The International Legal Order, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden/Boston 2017.

Tidigare framträdanden: 2018-10-24 (FN-dagen). Deltagande i panel om folkrättens ställning, ABF-huset, Sthlm.

2018-10-08. Participation on Human Rights Panel, International Bar Association Conference, Rome, Italy.

2018-05-28: Anförande om “Culture Heritage being missed” på Södertörns Högskola inom ramen för dess kulturarvsprojekt.

2018-04-25: Diskussionsinlägg om Katalonien och folkrätten på ABF-huset, Sthlm.

2018-04-24: Inlägg om “Drottning Christina som fredsivrare” på Livrustkammaren, Sthlm.

2018-04-24: Anförande i Riksdagen på årsdagen av folkmordet i det Ottomanska riket 1915.

Senaste utmärkelse: H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

Foto: Pawel Flato