Bakgrund

Ove Bring tog sin jur. kand. i Stockholm 1968, tjänstgjorde vid Köpings tingsrätt 1969-71, antogs som doktorand på Stockholms universitet 1972, anställdes på UD 1975, blev jur. dr. 1979 på en avhandling om det folkrättsliga investeringsskyddet, utnämndes till UD:s folkrättsrådgivare 1987, hade ställning som departementsråd och följde det juridiska arbetet i FN, särskilt generalförsamlingens sjätte utskott i New York och vapenfrågornas förhandlingar i Genève. Han lämnade UD 1993 för en akademisk karriär, först som professor i folkrätt i Uppsala, därefter (från och med 1997) som innehavare av Carl Lindhagens professur i internationell rätt vid Stockholms universitet. De följande åren tjänstgjorde han samtidigt på Försvarshögskolan (FHS) och var ledamot av Svenska Röda korsets Centralstyrelse. Han var chef för FHS Folkrättscentrum, från och med 2005 på heltid, och ansvarade då för undervisningen om FN-stadgans folkrätt, internationella fredsoperationer och internationell humanitär rätt (krigets lagar). Han ansvarade under denna tid även för FHS folkrättsliga forskningsrapporter till Försvarsdepartementet.