Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Senaste böcker: Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Senaste artiklar: “Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad”, DN Debatt den 19 december 2017.

“Kulturella krigsbyten och folkrättslig utveckling”, Svensk Juristtidning Nr 4 2017.

“Mänskliga rättigheter i Konfucius anda”, Under strecket, SvD, den 10 januari 2017.

“The Notion of Human Rights and the Issue of Cultural Relativism” in Crawford & Others (Eds), The International Legal Order, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden/Boston 2017.

Senaste framträdanden: 2018-10-24 (FN-dagen). Deltagande i panel om folkrättens ställning, ABF-huset, Sthlm.

2018-10-08. Participation on Human Rights Panel, International Bar Association Conference, Rome, Italy.

2018-05-28: Anförande om “Culture Heritage being missed” på Södertörns Högskola inom ramen för dess kulturarvsprojekt.

2018-04-25: Diskussionsinlägg om Katalonien och folkrätten på ABF-huset, Sthlm.

2018-04-24: Inlägg om “Drottning Christina som fredsivrare” på Livrustkammaren, Sthlm.

2018-04-24: Anförande i Riksdagen på årsdagen av folkmordet i det Ottomanska riket 1915.

Senaste utmärkelse: H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

Foto: Pawel Flato