Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Senaste större framträdande: Föredrag på temat “Vem äger historien” vid Svenska Parthenonkommitténs årsmöte på Medelhavsmuseet, Stockholm, den 8 januari 2020.

Föredrag med rubriken “Begreppet kulturdiplomati och frågan om återlämnande av kulturföremål” vid seminariet Konflikthantering – Kulturdiplomati på Livrustkammaren, Stockholms slott, den 22 oktober 2019.

Föredrag inför Kungl. Vitterhetsakademien, Riddarhuset, den 20 mars 2019, “Öst möter Väst. Om de mänskliga rättigheternas närvaro i historien”.

Senaste artiklar: “Coronakrisen, världshälsoorganisationen och frågan om folkrättsligt ansvar”, Gästkrönika i tidskriften Advokaten Nr 4 2020.

“Hjalmar Söderberg och den internationella politiken”, text upplagd på Söderbergsällskapets hemsida 2019

“Krigets humanitära regler värda att slåss för” (om Genèvekonventionerna 70 år), Under strecket, SvD, den 14 augusti 2019.

“Lågkonjunktur för mänskliga rättigheter”, Under strecket, SvD, den 10 december 2018 (tillsammans med Hans Ingvar Roth).

Senaste böcker: Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola, Medströms Bokförlag 2020.

Internationell rätt och moral. Blandade texter under strecket, CKM Förlag 2020.

Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Tidigare artiklar: “Spionen från London som dog i Moskva”, Under strecket, SvD, den 28 september 2018;

“Idag vet spionerna för mycket för sitt eget bästa”, Under strecket, SvD, den 27 augusti 2018.

“Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad”, DN Debatt den 19 december 2017.

“Kulturella krigsbyten och folkrättslig utveckling”, Svensk Juristtidning Nr 4 2017.

“Mänskliga rättigheter i Konfucius anda”, Under strecket, SvD, den 10 januari 2017.

“The Notion of Human Rights and the Issue of Cultural Relativism” in Crawford & Others (Eds), The International Legal Order, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden/Boston 2017.

Tidigare framträdanden: 2018-10-24 (FN-dagen). Deltagande i panel om folkrättens ställning, ABF-huset, Sthlm.

2018-10-08. Participation on Human Rights Panel, International Bar Association Conference, Rome, Italy.

2018-05-28: Anförande om “Culture Heritage being missed” på Södertörns Högskola inom ramen för dess kulturarvsprojekt.

2018-04-25: Diskussionsinlägg om Katalonien och folkrätten på ABF-huset, Sthlm.

2018-04-24: Inlägg om “Drottning Christina som fredsivrare” på Livrustkammaren, Sthlm.

2018-04-24: Anförande i Riksdagen på årsdagen av folkmordet i det Ottomanska riket 1915.

Senaste utmärkelse: H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

Foto: Pawel Flato