Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Senaste framträdanden: Presentation at the European Parliament, Brussels, on 31 May, 2016: “The Armenian Genocide and International Law, The Issue of Compensation”.

Presentation at the Global Forum, Yerevan, Armenia, on 23 April 2016: “Prevention of Genocide – A Legal Approach”

Presentation at a Seminar at the Embassy of Sweden, Tokyo, on 1 April 2016: “Dag Hammarskjöld and the United Nations”.

Föredrag för Advokatsamfundets Mellersta avdelning, Uppsala den 11 mars 2016, “Sverige, folkrätten och Islamiska staten”.

Senaste artiklar: “Dag Hammarskjöld and the United Nations, A Dynamic Approach to International Law and Cooperation under the UN Charter”, Svensk Juristtidning Nr 7/16.

“När folkmord blev förbjudet”, SvD, Under strecket den 1 oktober 2016.

“Recognition of the Armenian Holocaust and its Legal Implications – 100 years later”, Svensk Juristtidning Nr 8/15.

Senaste böcker: Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Senaste utmärkelse: H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

 

Foto: Pawel Flato