Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.

Senaste böcker: Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015.

Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, eddy.se ab, 2012.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis 2011.

Senaste artiklar: “Låt Israel och Palestina ha Jerusalem som huvudstad”, DN Debatt den 19 december 2017.

“Kulturella krigsbyten och folkrättslig utveckling”, Svensk Juristtidning Nr 4 2017.

“Mänskliga rättigheter i Konfucius anda”, Under strecket, SvD, den 10 januari 2017.

Senaste framträdanden: 2017-10-24. Anförande på FN-dagen den 24 oktober om mänskliga rättigheter i kris, inom ramen för ett seminarium på ABF-huset, Stockholm, om de mänskliga rättigheternas nuvarande ställning i världen.

2017-10 23. Föredrag inför FN-förbundet i Göteborg om principen “Responsibility to protect”, FN:s säkerhetsråd, FN-stadgan och världspolitiken.

2017-09-19. Moderator och talare på seminarium (arrangerat av musikprofilen Mats Liljefors) om drottning Kristina som kulturpersonlighet i 1600-talets Europa och kopplingen till det dagsaktuella. Fokus på behovet av civilkurage i dagens samhälle. Livrustkammaren, Stockholm.

Senaste utmärkelse: H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), utdelad på Stockholms slott den 15 juni 2012 för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Innehavare av Dalhem International Law AB. Dalhem International är en juridisk konsultbyrå med specialisering på allmän folkrätt, diplomati, investeringsskydd, havsrätt, internationell straffrätt, mänskliga rättigheter samt humanitär rätt i krig och under ockupation. Ove Bring skriver på begäran rättsutlåtanden, tar utbildningsuppdrag samt ställer upp i seminarier och symposier.

 

Foto: Pawel Flato